×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

اخبار ویژه

امروز : سه شنبه, ۵ تیر , ۱۴۰۳

نگاه ویژه گروه پاسارگاد به شهر خرمشهر، این شهر را به قطب تجهیزات زندگی هوشمند تبدیل و توسعه اشتغال و کارآفرینی در منطقه را به همراه داشته است.

کیوسک خبر _ خرمشهر، شهر مردم غیور و شهیدپرور، شهر استقامت، یکی از زیباترین شهرهای جنوبی و مکان‌های دیدنی استان خوزستان است که مساحتی برابر با ۲۳ کیلومتر مربع دارد. این شهر به‌دلیل قرار گرفتن در نزدیکی خلیج‌فارس از موقعیت جغرافیایی و سیاسی مهمی برخوردار است و در واقع انتهایی‌ترین نقطه استان خوزستان محسوب می‌شود. این شهر در دوران جنگ تحمیلی اولین شهری بود که مورد تهاجم دشمن قرار گرفت و با حداقل امکانات موجود و جان‌فشانی مردم منطقه توانست مقاومت زیادی در مقابل تهاجم دشمن از خود نشان دهد و به عنوان الگویی از رشادت و استقامت جایگاه مناسبی در تاریخ از خود رقم بزند.
گروه پاسارگاد نیز که همواره با رویکردی متعالی و مسئولانه اقدامات سازنده و بنیادینی را در جهت توسعه کشور عزیزمان در دستور کار دارد، توجه ویژه‌ای به شهر استقامت و دلاوری داشته و این مهم باعث شد تا شرکت پرداخـت فنـاوری اطلاعـات و ارتباطـات پاسـارگاد آریـان اروند (فناپ‌تـک) از سـال ۱۳۹۴ در شـهرک صنعتـی خرمشـهر تولیـد کارت‌خـوان بانکـی را بـه‌عنـوان اولیـن تولیـدکننـده ایـن محصـول آغـاز کند. ایـن مهـم در شـرایطی تحقـق یافت کـه در آن زمان، صددرصـد نیـاز کشـور در ایـن حـوزه از خـارج کشـور تأمیـن می‌شد.
نـگاه گروه پاسارگاد در ایـن حـوزه عـلاوه بـر رفـع بخشـی از نیـاز کشـور بـه ایـن محصول، توسـعه اشـتغال و بومی‌سـازی دانش سـاخت کارت‌خـوان بانکی در منطقه خرمشـهر بـود. بـه مـرور زمـان و بـا انجـام تغییـرات سـاختاری، فناپ‌تک با توسـعه زیرسـاخت‌های تولیدی و سـاخت یـک کارخانـه بـزرگ در زمینی به مساحت ۱۷هزار متر، خریـد دسـتگاه‌های مـورد نیـاز، تجهیـز و توسـعه خطـوط تولیـد، توسـعه و تولیـد نرم‌افزارهـا و آمـوزش سرمایه انسانی تـلاش کـرد تـا زیرسـاخت‌های تولیـد انـواع کارت‌خـوان را در داخـل کشـور متمرکـز کند. عـلاوه بـر ایـن، واحـد تحقیـق توسـعه این شـرکت بـا توجـه بـه نیـاز بانک‌هـای کشـور شـروع بـه توســعه و ســاخت انــواع کیوســک‌های بانکــی نمــود به نحوی که در ســال ۱۳۹۹ دو مــدل کیوســک خودپـرداز غیرنقـدی و در سـال ۱۴۰۰ کیوسـک خوددریافـت رمسـان را بـه بـازار عرضـه کرد و این محصولات در بانک‌هـای کشـور مـورد اسـتفاده قـرار گرفتنـد. همچنیـن چنـد محصـول بانکـی دیگـر نیـز در حـال تولیـد اســت کــه در ســال جــاری بــه بــازار ارائــه خواهنــد شــد. در همیــن حــوزه نرم‌افزارهایــی ماننــد مدیریــت کانــال، TMS، مانیتورینــگ و نرم‌افــزار کلاینــت ایــن محصــولات تولیــد و بــه‌صــورت راهـکار بـه همـراه آنهـا عرضـه شـده است. علاوه بر این در سـال ۱۳۹۹، شرکت فناپ‌تـک یـک کارخانـه تولیـد باتـری را در اختیـار گرفـت و از آن زمـان انـواع باتـری سیلد-اسـید صنعتـی نیـز بـه سـبد محصـولات شـرکت اضافـه شـد. در حـال حاضـر تحقیـق و توسـعه بـرای افزایـش تولیـد و تنوع بخشـیدن به محصـولات این کارخانـه در حال انجام اسـت. یکی از اهداف اصلی گروه پاسارگاد از ساخت کارخانه در خرمشهر این اســت که این شهر را بــه واسطه شرایط جغرافیایی و سابقه درخشان آن به هاب تولید محصولات دیجیتال در منطقــه تبدیل کند.
گفتنی است احداث این کارخانه در شهر خرمشهر باعث توسعه اشتغال در منطقه شده است و تا به حال حدود ۲۵۰ نفر به شکل مستقیم و بیش از ۱۰۰۰ نفر نیز به شکل غیرمستقیم مشغول به کار شده‌اند.

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.