×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

true
true

ویژه های خبری

true
    امروز  شنبه - ۹ مرداد - ۱۴۰۰  
true
true
تشریح برنامه های راهبردی مدیرعامل در اولین نشست سال  نود و نه

همانگونه که اطلاع دارید، در ابتدای هر سال، مقام معظم رهبری (مدظله العالی) با نامگذاری سال، راهبرد مشخصی را برای کشور مشخص مینمایند که در حقیقت یک نامگذاری و شعار ساده نیست، بلکه یک راهبرد و خط مشی ملی برای کشور است و صندوق هم بعنوان یکی از سازمانهای حاکمیتی و حمایتی، مکلف است برنامهها و فعالیتهای خود را مطابق با راهبرد تعیین شده تدوین، ابلاغ و اجراء نماید. هر ساله با شروع سال جدید، در اولین جلسه شورای مدیران، عملکرد صندوق در سال گذشته و برنامههای سال آتی مطابق با راهبردها و استراتژیهای ابلاغی تشریح میگردید که امسال هم مطابق با روال سنوات قبل، به خلاصهای از عملکرد سال ۱۳۹۸ و برنامههای سال ۱۳۹۹ مطابق با راهبرد ابلاغی معظمله میپردازیم.

الف) نامگذاری سال ۱۳۹۹:

همانطور که مستحضرید، سال ۱۳۹۹ توسط مقام معظم رهبری(مدظله العالی) به نام سال “جهش تولید” نامگذاری شد. این مهم به عنوان راهبرد اصلی تمام بخش های اقتصادی، اجتماعی و… میباشد. نامگذاری امسال در ادامه نامگذاری سنوات گذشته که در راستای حمایت از تولید داخلی بوده، به عنوان جهش تولید برای حمایت از تولید کالای ایرانی، بصورتی بسیار دقیق و با ملاحظات جامع نسبت به وضعیت خاص اقتصادی کشور طی چند سال اخیر که در یک جنگ اقتصادی تمام عیار با جهان سلطهگر میباشد و این موضوع حسب شرایط تحریم وضعیت معیشت مردم را دچار مشکل نموده است، صورت پذیرفته است. لذا جهت امکان دفاع تمام عیار و صیانت از مرزهای کشور، توجه به این اهداف و راهبردها به عنوان اولویت کشور که همراستا با چشم انداز و برنامههای تبیین شده دولت میباشد، بیش از پیش برای همه سازمانها از جمله صندوق و همچنین آحاد جامعه ضروری است. در چند سال گذشته در مواجه با جنگ اقتصادی با ابرقدرتها آثار این تحریمها بر کشور، تعامل همه نهادهای حاکمیت در راستای افزایش همافزایی و رفع مشکلات موجود بیش از هر زمان ضروری به نظر میرسد. بنابراین صندوق تأمین خسارتهای بدنی به عنوان یکی از بخشهای حاکمیت و حلقهای از این زنجیره اقتصادی و اجتماعی صنعت بیمه خود را مکلف میداند که همراستا با تکالیف قانونی خود، در مسیر این راهبرد کلان، با انجام وظایف حمایتی و اجتماعی به گروه هدف در چهاربخش مستقل:

۱- توجه به فرهنگ سازی قانون بیمه شخص ثالث در امر کاهش تصادفات رانندگی بمنظور حفظ سرمایه انسانی کشور و بخش مولد اقتصاد، پیگیری خواهد شد.

۲- برای ارائه خدمات سریع به گروه هدف جهت بازگشت سریع سلامت و حرکت آنها  به سمت چرخههای تولید کشور برای انجام راهبرد جهش تولید ملی، گام بردارد.

۳- کشور ما در حال جنگ اقتصادی است، لذا ایفای نقش و انجام وظیفه به سهم خود در این نبرد و پیروزی بردشمنان با توسعه و رونق اقتصادی کشور یک ضرورت اجتناب ناپذیر است.

۴- در صندوق با ارتقاء فعالیتها، اصلاح و بهبود فرآیندها در جهت ایفای نقش بهتر، خدمت رسانی به مردم و … در تحقق جهش تولید نقش آفرینی خواهیم کرد.

بدینترتیب در جهت این راهبرد اصلی، ضمن بررسی عملکرد صندوق به تفکیک واحدهای مختلف سازمان برنامه و اهداف سال آتی را تبیین نمودهایم.

ب) بررسی عملکرد صندوق در سال گذشته و ارزیابی عملکرد واحدها:

بررسی عملکرد صندوق در چند دهه گذشته تا بحال، بیانگر وجود فراز و نشیبهای زیادی در صندوق میباشد. بخشی از این فراز و نشیبها مربوط به تکالیف قانونی و بخشی مربوط به نحوه مدیریت و راهبری این سازمان است. تحولات قانون بیمه شخص ثالث که سه دوره مختلف را از زمان تصویب تا بحال طی نموده است، مبین توجه ویژه حاکمیت در گسترش حوزه خدمات صندوق در این سیر میباشد؛ بطوریکه یکی از مهمترین این دوران، همزمان با آغاز خدمت اینجانب در صندوق (اردیبهشت ماه ۱۳۹۳) بوده که این همزمانی شامل دائمیشدن قانون بیمه شخص ثالث در مجلس و دولت محترم و وجود چالشهای اساسی دیگری از جمله در حوزههای زیر بوده است: 

۱- بررسی لایحه دولت و طرح مجلس شورای اسلامی جهت تصویب قانون دائمی بیمه شخص ثالث به عنوان قانون تعیینکننده وظایف و راهبردهای صندوق.

۲- توقف فعالیت و ابطال پروانه شرکت بیمه توسعه در رشته شخص ثالث توسط بیمه مرکزی و ضرورت تأمین منابع مالی برای پرداخت خسارت زیاندیدگان حوادث رانندگی با توجه به چالش های اجتماعی بهوجود آمده برای دولت.

۳- ساختار نامطلوب و ناکافی منابع مالی صندوق به عنوان یک نهاد پشتیبان بیمه گذاران و همچنین بیمه گر اتکایی رشته شخص ثالث “حوادث جانی” صنعت بیمه.

۴- تمرکز امر خدمترسانی صندوق صرفاً در تهران (فاقد شعب اجرایی در استانها) و مشکلات مربوط به ارائه خدمت به موقع به گروه هدف.

۵- انجام تکالیف و وظایف قانونی بصورت سنتی. 

بنابراین با وجود چالشهای مذکور و فرصت مهیا شده ناشی از همزمانی ورود اینجانب به صندوق با تدوین قانون دائمی بیمه شخص ثالث در مجلس شورای اسلامی، با شناخت کامل و دقیق از این وضعیت، اقدام به تبیین ۲ راهبرد کلان و ۸ استراتژی برای صندوق تبیین و به عنوان سرلوحه برنامههای صندوق نمودیم. بدین ترتیب میتوانیم ادعا کنیم که صندوق تأمین خسارتهای بدنی به عنوان یک سازمان پویا و دارای برنامه، دوره جدیدی از عمر خود را با یک برنامهریزی هدفمند آغاز نمود و با گذشت ۶ سال از تدوین برنامهها، با تلاش شما همکاران عزیز، امروز مطابق با نتایج حاصل از ارزیابیهای صورت گرفته از پیشرفت برنامهها، بیش از ۹۶ درصد از اهداف و استراتژیهای ابلاغی را تحقق بخشیده است.

در این ارتباط میتوان گفت که مجموعه اقدامات انجامشده در ۶ سال اخیر بیانگر ایجاد یک تحول ساختاری بسیار بزرگ در صندوق تأمین خسارتهای بدنی مطابق با راهبردها و استراتژیهای تدوین و ابلاغ شده میباشیم، بطوریکه نتایج آن بیانگر آن است که صندوق امروزه:

۱- به عنوان نهاد تخصصی و حاکمیتی در صنعت بیمه و بصورت تخصصی در حوزه خسارت جانی بیمهنامههای رشته شخص ثالث شناخته میشود و جزء ۳ رکن اصلی حاکمیتی در صنعت بیمه (بیمه مرکزی، صندوق تأمین خسارتهای بدنی و شرکت بیمه ایران) میباشد.

۲- دارای نقش و جایگاه خاص و ویژهای در قانون بیمه شخص ثالث و به عنوان بازوی اصلی حاکمیت در حمایت از قربانیان حوادث رانندگی به عنوان مسئولیت حاکمیت در قبال آحاد جامعه میباشد.

۳- دارای نقش مؤثر و هدفمند در انجام وظایف تعیین شده در قانون بیمه شخص ثالث با نهادهای درون سازمانی صنعت بیمه و نهادهای برونسازمانی در حوزه حوادث رانندگی میباشد. 

۴- دارای ساختار منسجم و با انضباط بر اساس الگوی سازمانهای پایدار در راستای امکان ارائه خدمات به آیندگان گروه هدف میباشد.

عملکرد بسیار خوب صندوق باعث شده است که امروزه حاکمیت از اجرای بهینه وظایف گسترده محوله به صندوق تأمین خسارتهای بدنی در حوزه بیمه شخص ثالث و دیگر تکالیف قانونی محوله در سایر قوانین بسیار خرسند میباشد و به اعتقاد صاحبنظران صنعت بیمه و دیگر نهادهای حرفهای، تخصصی و علمی، صندوق تأمین خسارتهای بدنی با تبیین یک الگوی سازمان موفق توانسته است الگوی مناسبی برای سایر سازمانها باشد، چرا که عملکرد بسیار مطلوبی در اجرای تکالیف محوله داشته و بصورت مؤثر اقدام به تعامل با نهادهای ذیربط و تأثیرگذاری بر سایر نهادهای مربوط از جمله قوه قضائیه، پزشکی قانونی، پلیس راهور، صنعت بیمه، دولت، مجلس شورای اسلامی و سایر ارکان قانونگذاری، نظارتی و حکمرانی شده است و این موفقیت مرهون تلاش ویژه همکاران صندوق در دستیابی به اهداف برنامههای تبیینشده میباشد.

توجه به امر انضباط مالی و اقتصادی به عنوان یکی دیگر از استراتژیهای صندوق سرلوحه کار ما بوده است. در این ارتباط شفافیت عملکرد صندوق طی ۵ سال اخیر موجب صدور گزارش شفاف و بدون هرگونه بند حسابرسی توسط سازمان حسابرسی کشور بعنوان نهاد ناظر و بازرس قانونی صندوق و همچنین کسب رتبه چهارم سازمان برتر اقتصادی و مالی در بین سازمانهای زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی گردیده که یکی دیگر از دستاوردهای صندوق در سال گذشته میباشد. بنابراین میتوان گفت که صندوق، هم در حوزه تعاملات برون سازمانی و هم در حوزه تعاملات درون سازمانی مؤفق عمل نموده است.

یکی دیگر از موفقیتهای صندوق در سال گذشته در راستای اهداف بنیادین، عضویت در سندیکای بیمه گران ایران و انتخاب مدیریت این صندوق به عنوان نائب رئیس هیئت رئیسه سندیکا با حداکثر آراء بوده است که این مهم حاصل اعتماد عموم مدیران صنعت بیمه به صندوق تأمین خسارتهای بدنی میباشد. توجه داشته باشیم که این حرکت ما را قادر نموده است، ضمن افزایش تعامل با شرکتهای بیمهای به عنوان شرکای تجاری، بستر لازم جهت تأثیرگذاری صندوق بر تصمیمات صنعت بیمه در حوزه رشته شخص ثالث را مهیا نموده است.

همزمان با این مجموعه اقدامات در سال گذشته، در حوزه درون سازمانی نیز تلاش ویژهای جهت تقویت ساختارهای داخلی صندوق در راستای دو راهبرد اصلی و هشت استراتژی بنیادین صورت پذیرفته است که به اهم این مـوارد اشـاره مینمایم:

۱. توجه ویژه به نیروی انسانی به عنوان مهمترین سرمایه سازمان و بکارگیری مؤثر نیروها در بخشهای مختلف سازمان:

۱.۱. انتخاب و انتصاب مدیران صندوق از بین نیروهای جوان داخلی سازمان بر اساس نظام شایسته سالاری. این موفقیت به وضوح در انتصاب مدیران در ستاد و بویژه انتصاب رؤسای شعب و استانها مشهود است و بنده از این اقدام خود خرسند هستم.

۱.۲. ارتقای سطح دانش مدیران و کارکنان صندوق در راستای اعتلای سازمان.

۱.۳. تبیین مسیر ارتقای شغلی کارکنان برای کلیه همکاران طی سند توسعه منابع انسانی.

۱.۴. تبیین نظام جانشین پروری در سطوح مختلف سازمان با انجام آموزش مسمتر و ارزیابی جهت شایسته پروری.

۱.۵. بهینه سازی و ترمیم حقوق و دستمزد کارکنان صندوق (پرداخت کمک ها و مزایای رفاهی به مناسبتهای مختلف).

۱.۶. تهیه امکانات رفاهی برای کارکنان از جمله زائرسرای مشهد و … و امکانات رفاهی در استانهای ساحلی جهت تمرد اعصاب و ایجاد روحیه و نشاط همکاران.

۱.۷. تبدیل وضعیت کارکنان صندوق به عنوان کارمند دائم با اخذ کد کارمند دولت از سازمان اداری و استخدامی کشور.

۲. اصلاح ساختار سازمانی صندوق متناسب با تکالیف محوله در قانون بیمه شخص ثالث و متناسب با فرآیندهای سازمان.

۳. جذب و استخدام نیروی انسانی مورد نیاز پس از ارزیابی بر اساس توانمندی و دانش.

۴. اجرای نظام تفویض اختیار در سطوح مختلف سازمان.

۵. تأسیس شعب و ایجاد استقلال عملکردی در سطح شعب صندوق با تفویض اختیار در امور اجرایی. تفوبض مسئولیتها و واگذاری اختیارات و اعتماد به همکاران جوان در شعب و عملکرد مؤفق و دستاوردهای آنها، یک موفقیت بارز و شاخص است. تجربه موفقی که در زمینه تفویض اختیار به استانها و شعب صندوق داشتیم، ثمرات خوبی برای صندوق داشت و معتقد هستم این روند باید تداوم داشته باشد و تمام اختیارات قابل واگذاری به شعب از جمله ارزیابی و آنالیز خسارت هرچه سریعتر واگذار شود. لذا انشاء ا… به شکل بهتر و برتری در سال ۹۹ ادامه میدهیم. این برنامه میتواند برای هویت بخشی به استانها و شعب نقطه عطفی در تاریخ صندوق باشد.

۶. توجه ویژه به حوزه منابع مالی و داراییهای ثابت سازمان به عنوان منابع صندوق، از جمله بهرهبرداری مفید و مؤثر با بهسازی و تعمیر املاک خریداری شده در سطح ستاد و استانها از شرکت بیمه توسعه و همچنین مدیریت پروژه ها و سایر املاک خریداری شده به عنوان داراییهای با ارزش سازمان که خوشبختانه در شرایط حاضر این داراییها دارای ارزش منصفانه اقتصادی بسیار بالایی میباشند.

۷. توجه ویژه به رفاه کارکنان و تأمین فضای اداری مناسب جهت ارائه خدمت مناسب به گروه هدف، توجه به جایگاه عزت همکاران و اعتلای جایگاه صندوق در استانها بطوریکه این شعب به عنوان پایگاه اجتماعی صندوق در سراسر کشور،امروز بسیار موفقتر از شرکتهای باسابقه فعالیت مینمایند.

۸. تقویت مدیریت امور تحقیق با بازتعریف مجدد فرآیندهای عملیاتی در این مدیریت و تقویت زیرساخت این واحد از جمله در حوزه نرمافزاری از طریق طراحی و بسترهای مخابراتی و ارتباطی با کارشناسان تحقیق در استانها و همچنین بکارگیری و انتخاب کارشناسان تحقیق مجرب و متخصص به تناسب پروندههای ارجاعی و اجرای پایلوت این فرآیند نرم افزاری در استان تهران که منتج به آثار بسیار مطلوبی در زمینه پشتیبانی اقدامات اداره دعاوی در مسیر دفاع از پروندهها شده و امید است با ادامه برنامههای تبیین شده در سال جاری شاهد ارتقاء عملکرد این مدیریت باشیم تا بتوانیم ضمن تسریع در فرآیند رسیدگی پروندهها در دادسرا، به صیانت از منابع صندوق به عنوان وجوه عمومی و بیت المال کمک بیشتری نماییم.

۹. استقرار سیستم جامع و یکپارچه صندوق و تقویت و ارتقاء مستمر این سیستم در سال گذشته به عنوان اولین استراتژی سازمان با استفاده از ظرفیت داخلی و تخصص همکاران صندوق که یکی از مهمترین دلایل رشد و بالندگی و ارتقاء جایگاه سازمانی صندوق در بین دستگاههای اجرایی، وجود این نرم افزار جامع و یکپارچه میباشد که بر اساس آن تمامی فرآیندهای اجرایی صندوق در این سامانه شامل فرآیندهای عملیاتی، پشتیبانی و مدیریتی بصورت پیپرلس صورت میپذیرد. چنانچه امروزه صندوق این سیستم نرمافزاری جامع و یکپارچه را نداشت، عملاً قادر به اجرای بهینه وظایف و تکالیف محوله نبود و یا اینکه دچار مشکلات بسیار عدیدهای در فرآیند رسیدگی و ارزیابی پروندهها و همچنین مدیریت بهینه در سطوح مختلف سازمان بودیم. اما امروزه صندوق تأمین خسارتهای بدنی به تنهایی حدود ۲۰% از سهم خسارت رشته شخص ثالث در حوادث جانی بیمه نامه شخص ثالث که حدود ۶۰% پورتفوی صنعت بیمه کشور را تشکیل میدهد، با مدیریت بهینه و اثربخش و کارا در اسرع وقت پرداخت مینماید و این حاصل پردازش و انتقال دادهها بصورت نرمافزاری فیمابین همکاران استان و ستاد میباشد.

۱۰. اجرای بهینه فرآیند تشکیل، ارزیابی و پرداخت خسارت موضوع ماده ۳۲ قانون بیمه شخص ثالث بصورت الکترونیکی در سال ۱۳۹۸: همانگونه که مطلع میباشید این تکلیف که در قانون بیمه شخص ثالث مصوب ۱۳۸۷ جزء وظایف قوه قضائیه بود، در قانون جدید با حسن اعتماد نمایندگان مجلس شورای اسلامی، این وظیفه به صندوق محول شد که خوشبختانه با برنامهریزی بسیار مناسب صورت گرفته، همزمان با ابلاغ قانون جدید، با همکاری بانک ملی ایران، ضمن تبیین فرآیند مشخص برای این موضوع، شاهد خدمترسانی سریع،به موقع و دقیق به گروه هدف در اقصی نقاط کشور میباشیم، بطوریکه به محض مراجعه ذینفع به شعب بانک ملی ایران در هر جای کشور، فرآیند پرداخت خسارت بصورت الکترونیکی اجراء میگردد. این موضوع ضمن افزایش سرعت و دقت انجام امور محوله، فرآیند اجرایی را نیز بسیار تسهیل نموده است.

۱۱. یکی دیگر از نتایج عملکرد صندوق در راستای استراتژیهای تدوینی از جمله در سال ۱۳۹۸ و چند سال اخیر، وضعیت بهینه در حوزه انضباط مالی و اقتصادی میباشد. بطوریکه امروزه با اجرای بهینه وظایف محوله، مطابق با یک انضباط مالی، شاهد دستیابی به بالاترین نرخ بازدهی منابع و همچنین مدیریت بهینه دارائیها در مقایسه با متوسط صنعت بیمه، با تمامی محدودیتهای قانونی در امر سرمایهگذاری بودهایم و همچنین برای پنجمین سال متوالی گزارش حسابرسی شفاف و بدون بند حسابرسی را از سازمان حسابرسی کشور اخذ نمودهایم که این موضوع در راستای استراتژیهای تدوین شده برای صندوق، بیانگر دستیابی به استراتژی سوم با توجه به ارزیابی یک سازمان حرفهای و مستقل بر اساس شاخصهای بسیار دقیق و کارشناسی میباشد.

۱۲. یکی دیگر از نکات بسیار قابل توجه در حوزه عملکردی صندوق، تلاش کلیه همکاران در بررسی، کارشناسی و پرداخت خسارت پروندههای صندوق در روزهای پایانی سال میباشد. خوشبختانه در سال ۱۳۹۸ و خصوصاً در ماههای پایانی سال با وجود بحران ویروس کرونا، با همکاری کلیه همکاران صندوق در شعب و ستاد، توانستیم با تشکیل ۲۵.۷۸۶ پرونده خسارتی، افزون بر ۱۵۰۰۰ میلیارد ریال خسارت به گروه هدف پرداخت نماییم که در مقایسه با سال قبل بیانگر افزایش ۱۲ درصدی مبلغ خسارت پرداختی صندوق میباشد و این موضوع نتیجه تلاش مضاعف و دقیق همکاران از جمله کارکنان بسیار فعال و مؤثر شعب صندوق در کلیه استانها میباشد که علیرغم افزایش حجم پروندههای ارجاعی به صندوق، با استفاده از ظرفیت نیروی انسانی موجود صورت گرفته است که خوشبختانه علیرغم بالارفتن سرانه انجام امور توسط همکاران، شاهد تلاش بیوقفه این همکاران در ارائه خدمت به گروه هدف بودهایم.همراستا با اقدامات واحدهای عملکردی در سال گذشته، در حوزه اداری، حراست و پشتیبانی نیز شاهد عملکرد بسیار مطلوبی در ایجاد بسترهای لازم برای انجام بهینه و تسهیل وظایف محوله توسط همکاران عملیاتی در داخل سازمان بودهایم و این اقدامات موجب رفاه کارکنان در سطوح مختلف برای انجام وظایف عملیاتی گردیده است.

۱۳. موضوع آموزش به عنوان یکی از مهمترین حوزههای پایداری سازمانها مطرح میباشد. خوشبختانه توجه به امر آموزش در صندوق در سال ۱۳۹۸ نیز به عنوان یکی دیگر از موضوعات مهم تلقی گردیده است. در این حوزه خوشبختانه باتوجه به  زیرساختهای فرآهم شده جهت امکان آموزش مجازی برای همکاران، برنامههای آموزشی مؤثری در سال قبل برگزار گردید و ضرورت دارد در سال آتی نیز، بیش از پیش بدنبال افزایش سطح دانش علمی همکاران صندوق باشیم.

۱۴. یکی دیگر از حوزههای بسیار مهم در صندوق، حوزه روابط عمومی است که با تعامل بسیار مطلوب با اصحاب رسانه موفق به اطلاعرسانی به موقع خدمات صندوق به آحاد جامعه و گروه هدف شده است از جمله این موارد، اطلاع رسانی طرحهای بخشودگی جرایم موضوع بند (ب) ماده ۲۴ قانون بیمه شخص ثالث در زمان اجرای طرح و همچنین گزارشگری عملکرد صندوق در حوزه استمهال پروندههای خسارتی و ایفای نقش مؤثر در بخش فرهنگ سازی میباشد.

جباری در ادامه ضمن تشکر مجدد از تلاش همه همکاران صندوق در دستیابی به این عملکرد بسیار خوب صندوق در سال ۱۳۹۸ خصوصاً در روزهای پایانی سال که کشور با بحران ویروس کرونا مواجه بوده و با محدودیتهای حاکم، با تلاش شبانه روزی اقدام به بررسی ، ارزیابی و پرداخت به موقع خسارت به گروه هدف شده، افزودند بسیاری از شرکتهای بیمه ای متأثر از موضوع کرونا و با پیش بینی عدم افزایش نرخ دیه، عملاً فعالیت خود را در حوزه پرداخت خسارت در رشته بیمه شخص ثالث کاهش دادند. اما صندوق تأمین خسارتهای بدنی به عنوان یک سازمان مسئولیت پذیر و پرتلاش، علیرغم تمامی محدودیتهای حاکم بر فضای تردد و مشکلات مربوط به تهیه اقلام بهداشتی ناشی از شیوع کرونا، توانست مجدداً برگ زرین دیگری از عملکرد صندوق در بین سازمانهای کشور را ورق بزند و این مایه خرسندی همه دستاندرکاران میباشد.

ج) برنامهها و راهبردهای صندوق در سال ۱۳۹۹ در مسیر ۲ هدف بنیادین و استراتژیهای تدوینی همراستا با اهداف کلان حاکمیت:

در حوزه اجرای بهینه تکالیف صندوق دغدغه هایی همواره برای اینجانب وجود داشته و دارد که میبایست این موارد مورد توجه مدیران صندوق قرار گیرد و انتظار میرود در سال ۱۳۹۹ شاهد مرتفع شدن این دغدغهها باشیم، چرا که می تواند با اجرای این برنامه ها، برگ زرین دیگری از حوزه خدمات رسانی صندوق به گروه هدف برای آحاد جامعه را مهیا نماید؛ لذا اهم برنامههای سال ۱۳۹۹ با لحاظ دغدغههای مذکور به شرح زیر ابلاغ میگردد و بر همین اساس مدیران مکلف میباشند همراستا با این اهداف، برنامههای خود را تنظیم و به اینجانب ارائه نمایند:

۱- تسریع در مکانیزه نمودن نظام تشکیل پرونده زیان دیدگان بصورت مستقیم از طرف زیان دیده و یا مقصر از طریق بستر الکترونیکی با طراحی سامانه ویژه در مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات. در این راستا ضمن تبیین فرآیندهای ذیربط، ما شاهد افزایش سرعت و دقت در نظام تشکیل و رسیدگی و ارزیابی پرونده خواهیم بود و همچنین موجبات افزایش تبادل اطلاعات با نهادهای متولی با هویت افراد/اصالت حادثه و … را همزمان با ورود اطلاعات در سامانه فرآهم میآوریم.

۲- مکانیزه نمودن فرآیندهای نظارتی معاونین، مدیران، رؤسای شعب و سرپرستان واحدها در خصوص فرآیندهای اجرایی زیرمجموعه خود. در این ارتباط ضرورت دارد با تشکیل کارگروهی متشکل از مشاور مدیرعامل، معاونت اداری،مالی و برنامهریزی، معاونت فنی و حقوقی، مدیر فنی ، مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات، مدیر حراست و رئیس اداره امور شعب اقدامات لازم جهت تبیین این فرآیندها و اجرایی نمودن آن مهیا گردد، بطوریکه تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری شاهد اجرای این نظام در کلیه سطوح سازمان باشیم.

۳- تدوین نظام ارزیابی و رتبهبندی شعب و کلیه همکاران صندوق با تعیین شاخصهای عملکردی و اداری به عنوان نظام ارزیابی عملکرد و تبیین مسیر ارتقاء شغلی همکاران با بکارگیری نظام تشویقی برای کلیه همکاران خلاق و مؤثر در ایفای بهینه وظایف صندوق.

۴- بکارگیری نظام مؤثر در پرداخت اضافهکار تشویقی متناسب با اثربخشی عملکرد همکاران در سطوح مختلف جهت افزایش انگیزه و خلاقیت در انجام امور. عدالت محوری در پرداخت اضافه کار با لحاظ این مهم که بودجه اضافهکار پرسنلی تا پایان سال به همکاران مؤثر و فعال به مناسبتهای مختلف تخصیص یابد.

۵- ارتقاء فعالیتهای اثربخش و کارآمد در مدیریت حقوقی و ادارات ذیربط با بازنگری دقیق در فرآیندها، ارائه پیشنهاد و حذف فرآیندهای زائد و بهینه سازی فرآیندهای موجود.

۶- تقویت انضباط و شفافیت مالی و اجرای آن در کلیه سطوح سازمان به عنوان مسئولیت کلیه مدیران اجرایی.

۷- پیگیری مستمر وصول منابع خزانهای توسط مدیریت امور مالی با توجه به افزایش ۵۰ درصدی منابع مذکور در بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور و همچنین پیگیری وصول به موقع منابع قانونی صندوق از شرکتهای بیمهای.

۸- برنامه ریزی جهت مدیریت بهینه داراییهای ثابت، بازسازی، بهسازی و آماده بهرهبرداری نمودن املاک باقیمانده و همچنین تدوین برنامه برای مدیریت پروژهها و خرید املاک برای شعب فاقد ساختمان اداری.

۹- اجرایی نمودن فاز دوم نظام تفویض اختیار در سطح شعب صندوق در راستای افزایش کارائی، اثربخشی و ارائه خدمات بهینه به گروه هدف، با تشکیل کارگروه ویژهای متشکل از معاونت اداری،مالی و برنامهریزی، مشاور مدیرعامل، معاونت فنی و حقوقی، مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات، مدیریت حراست و رئیس اداره امور شعببصــورت نرمافزاری و سختافزاری، پس از مطالعه و بررسی دقیق وظایف اجرایی قابل تفویض.

در ادامه مدیرعامل صندوق تامین خسارت بدنی کشور با اعلام اهداف و برنامههای فوق به عنوان اهم برنامههای صندوق برای سال ۱۳۹۹ با رویکرد همراستایی با راهبردها و استراتژیهای تدوینی و ابلاغی به همکاران، توجه مدیران به این اهداف را در تدوین برنامههای خود مورد تأکید قرار دادند و مقرر گردید کلیه مدیریتها برنامههای عملیاتی و اجرایی سال ۱۳۹۹ خود را با لحاظ شاخصهای کمی و کیفی و پیشنهادات مدنظر حداکثــر تا ۲۰ اردیبهشتماه ۱۳۹۹ جهت بررسی به دفتر مدیرعامل ارائه نمایند. 

دکتر جباری در پایان جلسه، مجدداً ضمن قدردانی از عملکرد همکاران در سال ۱۳۹۸ و بویژه تلاش رؤسا و همکاران شعب و استانی و تأکید بر اینکه سال ۱۳۹۹ سال نقش آفرینی بیش از پیش شعب و استانهای صندوق خواهد بود و یکی از اولویتهای راهبردی صندوق در سال ۱۳۹۹، شعبه محوری با نقش آفرینی شعب و مراکز استانها و همکاران شعب به عنوان عامل و محور تحول صندوق میباشد، اضافه نمودند: تلاش کنیم که این لحظاتی که خداوند به ما توفیق داده در صندوق باشیم و خدمت کنیم، تلاش مضاعفی باشد تا انشاءا… بتوانیم در سربلندی کشور عزیزمان و توسعه اقتصادی میهن مؤثر باشیم.

در پایان جلسه، مدیرعامل صندوق ضمن آرزوی سالی خوب و پر از موفقیت برای کشور عزیزمان، دولت محترم و همه همکاران صندوق، ابراز امیدواری نمودند که انشاءالله در پایان سال جاری همانند سنوات گذشته، پس از ارزیابی عملکرد واحدها، شاهد دستیابی به اهداف و راهبردهای ابلاغی سال ۱۳۹۹ باشیم که این موضوع نیازمند تلاش و کوشش مستمر همکاران در مسیر اعتلای صندوق تأمین خسارتهای بدنی می باشد.

true
true
true
true

true